Skip to content

ТА БИДЭНТЭЙ ДАРААХ БАЙДЛААР ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БОЛОМЖТОЙ.

Одоогийн байшин сууцандаа засвар шинэчлэлт хийх бол:

 

Дулаан алдагдалыг хэмжилтээр тодорхойлуулж, байж болох хамгийн бага хэмжээнд болтол бууруулах, халаалтын оновчтой шийдлийн талаар зөвлөгөө авах

Шинээр барилга байгууламж барихаар төлөвлөж буй бол:

 

Эрчим хүчний хамгийн хэмнэлттэй, дулаан алдагдал хамгийн бага байх, идэвхигүй буюу байгалийн нараар халаалтын ачааллын ихэнх хувийг хангадаг Пассив хаусны зөвлөх үйлчилгээ авах

Дулаалгын материал, хэрэгслийн бэлтгэн нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч бол :

 

Бараа бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал болон угсарч, суурьлуулах заавар мэдээллийг олон нийтэд танилцуулах, зорилтот хэрэглэгчдийг татах

ДулаанБаатар.mn 2021 он