Биднийг дагаарай:

БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ

Separator-Image-Blue

Бид эзэмшсэн мэдлэг чадвараа ашиглан улс эх орныхоо болон салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулахын тулд сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн билээ. Иймд, та бүхний дэмжлэг биднийг цааш үйл ажиллагаагаа тогтвортой, урт хугацаанд явуулахад маш том түлхэц болох юм. Та бидний үйл ажиллагаатай биеэр ирж танилцан, мөнгөн болон мөнгөн бус хандив өгөхөөс гадна доорхи байгууллагын дансаар дамжуулан хандив өргөх боломжтой. Бид хандивын зарцуулалтыг нээлттэй, ил тод тайлагнах болно.