Биднийг дагаарай:

Дулааны зураглалаас;

СҮНСТЭЙ БАЙШИН уу? Тийм биш ч, хүйтний улиралд гарах түлшний зардал нь АЙМШИГТАЙ. Дулааны камераар авсан зурагт дулаан алдагдаж буй хэсгүүд харагдаж байна. Суурь, х...
Read More

Сууц дулаалах нь

Дулаан алдагдал ихтэй байшин, гэрийг галаар өрдөж, нүүрс түлээнд мөнгө зарж биш, нэг л удаа дорвитойхон дулаалгад хөрөнгө оруулалт хийж, жил бүр түлш хэмнэн, урсгал ...
Read More