Баясгалан Онон

Холбоо барих: onon.b@seas.num.edu.mn

Товч танилцуулга

МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургуулийн багш, шинжлэх ухааны магистр (M.Sc).

Ажлын туршлага

2017-2019

Япон улс, Фүкүшимагийн Сэргээгдэх Эрчим Хүчний институтэд эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан.

2019-Өнөөг хүртэл

МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургуульд эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, багш.

Боловсрол

  • 2012-2016 МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Инженерчлэлийн Сургуулийг “Сэргээгдэх Эрчим Хүч”-ний инженер мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн.
  • 2017-2019 Япон улс, Айзугийн Их Сургуульд “Хэрэглээний мэдээллийн технологи”-ийн магистр зэрэг хамгаалсан.